Om kaminhuset

Kaminhuset i Nälden AB grundades 1994, och vi har över 30-års erfarenhet i branschen. Verksamheten består av tre huvudområden:
försäljning, renovering, och sättning.


Vi säljer kaminer och skorstenar av olika slag, utför kanalrenoveringar och ommurningar av skorstenar, och erbjuder murningsarbeten, inklädningar av skorstenar och taksäkerhet i form av exempelvis stegar och bryggor.


Naturligtvis utför vi hembesök utan extra kostnad, där vi ger förslag på utförande efter kundens önskemål samt hjälper till med bygganmälan till kommunen och kontakt med sotare.

Kontakta oss