Skorstensrenovering i Östersund

Vi utför kanalrenoveringar med olika metoder som anpassas från fall till fall. En metod för skorstensrenovering är slangdragning som finns i olika dimensioner och som isoleras i hela dess längd. En annan metod är att glidgjuta kanalen vilket ger fördelen att man bibehåller kanalens area. Detta är bra om kanalen har en liten dimension. Vi utför även ommurningar av gamla skorstenar.


Om du behöver hjälp med montering av en av våra produkter så står vi redo att hjälpa dig. 

Vi utför skorstensrenovering med två olika metoder; montering av insatsrör och glidgjutning med SEM 1400.

Montering

Kaminer, Spisar, Kalelugnar

Vi utför monteringar av kaminer, spisar och kakelugnar till mycket bra priser. Hör av er till oss med era önskemål på montage och installation, så får ni en offert på detta!

skorstensrenovering

rostfritt, syrafast insatsrör

Genom montering av ett rostfritt insatsrör skapas en ny mycket motståndskraftig rökkanal inuti den befintliga. Skorstenen får också, trots en minskning av kanalarean, en bra funktion genom de betydligt bättre flödesegenskaperna hos en kanal med slät insida och cirkulärt tvärsnitt.

För att åtgärda en otät skorsten används ett dubbelväggigt rör, ALPHA DS® eller TORNADO HR®. Som kondensskyddande rör används INOX HR eller ALPHA E. Samma metod kan användas för att åtgärda dåliga ventilationskanaler.

Renovering skorstenar

Glidgjutning med Sem 1400

Som alternativ till montering av insatsrör kan otäta kanaler åtgärdas genom en s.k. glidgjutning. Metoden innebär att en keramisk tätmassa påförs kanalväggarna och på så sätt skapas ett nytt, tätt skikt i kanalen som förutom att det tätar också förbättrar flödesegenskaperna. Risken för att smuts och sotavlagringar skall få fäste minskar också.

Denna metod lämpar sig bra för murade skorstenar som eldas med fast bränsle, exempelvis vid vedpannor, kaminer, öppna spisar och kakelugnar. Men alla kanaler går inte att reparera med massa. Skorstensfejarmästare eller professionell entreprenör kan ge råd om lämplig åtgärd.

Kaminhuset i Nälden AB
Näldenvägen 42
835 40 Nälden


Vi finns 3 mil från Östersund i Jämtland

Tel 0640-204 04

E-post info@kaminhusetnalden.se


Professionella hemsidor av: