En ny kamin kan behöva en ny skorsten

Last modified date

När en ny kamin installeras kan även skorstenen behöva renoveras eller bytas ut. Så vilka regler gäller egentligen?

En ny kamin kan göra att skorstenen måste bytas. För att kunna elda inomhus i eldstäder och kaminer behövs en skorsten. Många byter idag ut gamla alternativ mot exempelvis täljstenskaminer för att få så bra inomhusvärme som möjligt. När detta görs kan det vara klokt att ge skorstenen en samtidig översyn.

Gamla skorstenar

Trots att den gamla skorstenen är godkänd enligt alla krav, kan det ändå vara på plats att se över densamma. Särskilt gamla skorstenar av plåt har en tendens att bli sämre under årens lopp på grund av att materialet i dem tunnas ut . I och med detta ökar också brandrisken. Här kan ett byte av en auktoriserad takläggare i Stockholm,eller på någon annan ort, vara på sin plats. Med tanke på att den nyinstallerade kaminen kommer att hålla mycket längre än den gamla skorstenen är det enklast att göra bytet i samband med installationen. Är skorstenen murad kan det räcka med renovering, men rådfråga kontrollanten för att vara på den säkra sidan.

En modern skorsten har fördelar

En äldre skorsten utgör en ökad brandrisk. De modernare håller betydligt längre och har också bättre egenskaper än de äldre. Till exempel står de emot det eventuella syraangrepp som ibland uppstår vid eldning. Detta är något de äldre skorstenarna har sämre motståndskraft mot. Dagens skorstenar är dessutom mycket lättare på grund av deras material, vilket förutom att underlätta en montering också bidrar till en mindre belastning på själva kaminen.

Byte av skorsten

Självklart är ett skorstensbyte ett ganska omfattande arbete. Den gamla ska tas ner eller rivas innan den nya kan monteras. Flera leverantörer har idag färdiga paketlösningar där både isoleringar och täckplåt ingår. När den gamla rivits ut är det självklart enklast att montera den nya på exakt samma plats. Smidigast är naturligtvis att ta hjälp av professionella hantverkare, särskilt om det finns en osäkerhet över hur jobbet ska göras. Det kanske inte alltid är så enkelt som det ser ut i monteringsanvisningarna som medföljer.

Att tänka på

Innan arbetet påbörjas ska en bygganmälan alltid göras. Om en ändring av en eldstad eller rökkanal görs måste detta anmälas till kommunen. Efter att bytet är gjort ska installationen inspekteras av exempelvis en skorstensfejare. När allt är godkänt är det bara att provelda.

kalle